Βρείτε το σωστό λιπαντικό για το όχημά σας

ΕΠΙΒΑΤΙΚΑ ΟΧΗΜΑΤΑ
ΕΠΙΒΑΤΙΚΑ ΟΧΗΜΑΤΑ
ΕΛΑΦΡΑ / ΕΜΠΟΡΙΚΑ
ΕΛΑΦΡΑ / ΕΜΠΟΡΙΚΑ
ΦΟΡΤΗΓΑ / ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ
ΦΟΡΤΗΓΑ / ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ
ΑΓΡΟΤΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ
ΑΓΡΟΤΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ
ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΕΣ
ΚΛΑΣΙΚΑ ΟΧΗΜΑΤΑ

Οι πληροφορίες της εφαρμογής έχουν συγκεντρωθεί με μεγάλη προσοχή, αλλά εξακολουθούν να είναι μη δεσμευτικές. Θα πρέπει επίσης να παρατηρήσετε προσεκτικά όλα τα σχόλια σχετικά με τον αντίστοιχο τύπο του οχήματος. Οι προτάσεις βασίζονται σε πληροφορίες, πρότυπα και εγκρίσεις από τον κατασκευαστή του οχήματος. Η MOTUL δεν φέρει καμία ευθύνη για εσφαλμένες πληροφορίες ή επακόλουθα προβλήματα. Οι πληροφορίες στο εγχειρίδιο συντήρησης ή στις οδηγίες λειτουργίας του κατασκευαστή για τον αντίστοιχο τύπο οχήματος είναι καθοριστικές.